Jak skutecznie zgromadzić wkład własny na mieszkanie?

Od 1 stycznia 2017 r. minimalny wkład własny na zakup mieszkania wyniesie 20%

Oznacza to, że maksymalną kwota kredytu mieszkaniowego możliwą do uzyskania będzie kwota stanowiąca 80% wartości zakupu/budowy mieszkania.

Jeszcze do końca 2013 r. otrzymanie kredytu na 100% finansowania zakupu lub budowy mieszkania było możliwe bez większych problemów (pod głównym warunkiem posiadania zdolności kredytowej). Niestety, na skutek obostrzeń wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S, banki zobowiązane były do uzależniania kwoty udzielanego kredytu od wysokości posiadanego wkładu własnego. Obostrzenia weszły w życie w 2014 r. ale były stopniowo zwiększane z roku na rok, aż do 2017 r.

Co to jest wkład własny?

Wkład własny stanowią środki własne (najczęściej zaoszczędzone) zangażowane w realizację inwestycji. Środki własne (wkład własny) + kredyt = pełne sfinansowanie inwestycji. Osoby, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie budowy/zakupu mieszkania wyłącznie z własnych środków (bez udziału kredytu lub pożyczki) dysponują 100% wkładem własnym.

Niestety, opisana powyżej sytuacja, zdarza się niezwykle rzadko i większość z nas w mniejszym lub większym stopniu musi się posiłkować kredytem zaciągnietym na własne mieszkanie. Z zasady, im wyższa kwota wkładu własnego, tym łatwiej uzystkać kredyt w banku (przy czym niezależnie, nalezy posiadać zdolność kredytową).

Jakie limity czekają nas w najbliższych latach?

Jak już wspomniano we wstępie, 0% wkładu własnego najprawdopodobniej bezpowrotnie przeszło do historii. Minimalny wkład własny na zakup lub budowę mieszkania będzie kształtował się następująco:

  •  5% - w roku 2014
  • 10% - w roku 2015
  • 15% -  w roku 2016
  • 20% - w roku 2017 i latach następnych.

Trzeba przy tym pamiętać, że część banków już teraz wprowadziła obowiązkową wartość wkładu własnego na poziomie 20%, zaś inne wymagają dodatkowych zabezpieczeń w przypadku niskiego wkładu własnego. Pewną formą złagodzenia wyżej opisanych limitów, będzie możliwość obniżenia wymaganego wkładu własnego, gdy jego brak będzie odpowiednio ubezpieczony, lub kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. W praktyce, spełnienie tych warunków będzie równie trudne, lub wiązało się będzie z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jak skutecznie zgromadzić wkład własny?

Dobre pytanie a odpowiedź nie jest wbrew pozorom banalna. Oto kilka sposobów na zwiększenie wkładu własnego:

  • Oszczędzanie - tak, to najbardziej oczywista forma gromadzenia środków przeznaczonych na wkład własny. Jednakże za tym kryje się coś więcej. Systematyczne oszczedzanie (tj. odkładanie miesiąc w miesiąc stałej kwoty pieniędzy) przyzwyczaja nas do akceptowania stałego obciążenia z tytułu spłaty przyszłej raty kredytu, a co a tym idzie do optymalnego gospodarowania budżetem domowym.
  • Działka budowlana (dotyczy budowy domu) - jeżeli mamy to szczęście, że dużo wcześniej zainwestowalismy w działkę pod budowę własnego mieszkania lub jeszcze lepiej - otrzymaliśmy ją w darowiźnie, możemy liczyć na to, że bank zaliczy wartość działki do wkładu własnego. Działka budowlana proponowana na wkład własny nie może być obciążona kredytem.
Uwaga! Środki przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu!

Reasumując:

Planując inwestycję we własne mieszkanie, należy już dzisiaj pomyśleć o gromadzeniu środków przeznaczonych na wkład własny. Niestety, nawet najlepsza zdolność kredytowa, nie pozwoli uniknąć obowiązku posiadania wkładu własnego. Mamy nadzieję, że niniejszy artukuł stanie się pomocny w podejmowaniu Państwa decyzji w przedmiotowej sprawie.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej