Od 1 stycznia 2015 r. minimalny wkład własny 10%

Jeszcze do końca 2013 r. otrzymanie kredytu na 100% finansowania zakupu lub budowy mieszkania było możliwe właściwie bez większych problemów. Niestety, na skutek obostrzeń wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S, banki zobowiązane są do uzależniania kwoty udzielanego kredytu od wysokości posiadanego wkładu własnego. Obostrzenia weszły w życie od początku 2014 r. ale będą się zwiększać z roku na rok, aż do 2017 r.
Co to właściwie jest ten wkład własny?

Wkład własny stanowią środki własne (najczęściej zaoszczędzone) zangażowane w realizację inwestycji. Środki własne (wkład własny) + kredyt = pełne sfinansowanie inwestycji. Osoby, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie budowy/zakupu mieszkania wyłącznie z własnych środków (bez udziału kredytu lub pożyczki) dysponują 100% wkładem własnym.

Niestety, opisana powyżej sytuacja, zdarza się niezwykle rzadko i większość z nas w mniejszym lub większym stopniu musi się posiłkować kredytem zaciągnietym na własne mieszkanie. Z zasady, im wyższa kwota wkładu własnego, tym łatwiej uzystkać kredyt w banku (przy czym niezależnie, nalezy posiadać zdolność kredytową).

Jakie limity czekają nas w najbliższych latach?

Jak już wspomniano we wstępie, 0% wkładu własnego najprawdopodobniej bezpowrotnie przeszło do historii. Minimalny wkład własny na zakup lub budowę mieszkania będzie kształtował się następująco:

  •  5% - w roku 2014
  • 10% - w roku 2015
  • 15% -  w roku 2016
  • 20% - w roku 2017 i latach nastepnych.

Trzeba przy tym pamiętać, że część banków już teraz wprowadziła obowiązkową wartość wkładu własnego na poziomie 20%, zaś inne wymagają dodatkowych zabezpieczeń w przypadku niskiego wkładu własnego. Pewną formą złagodzenia wyżej opisanych limitów, będzie możliwość obniżenia wymaganego wkładu własnego, gdy jego brak będzie odpowiednio ubezpieczony, lub kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. W praktyce, spełnienie tych warunków będzie równie trudne, lub wiązało się będzie z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jak skutecznie zgromadzić wkład własny?

Dobre pytanie a odpowiedź nie jest wbrew pozorom banalna. Oto kilka sposobów na zwiększenie wkładu własnego:

  • Oszczędzanie - tak, to najbardziej oczywista forma gromadzenia środków przeznaczonych na wkład własny. Jednakże za tym kryje się coś więcej. Systematyczne oszczedzanie (tj. odkładanie miesiąc w miesiąc stałej kwoty pieniędzy) przyzwyczaja nas do akceptowania stałego obciążenia z tytułu spłaty przyszłej raty kredytu, a co a tym idzie do optymalnego gospodarowania budżetem domowym.
  • Działka budowlana (dotyczy budowy domu) - jeżeli mamy to szczęście, że dużo wcześniej zainwestowalismy w działkę pod budowę własnego mieszkania lub jeszcze lepiej - otrzymaliśmy ją w darowiźnie, możemy liczyć na to, że bank zaliczy wartość działki do wkładu własnego. Działka budowlana proponowana na wkład własny nie może być obciążona kredytem.
  • Programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego - np. program MdM (mieszkanie dla młodych) - możliwość otrzymania dofinansowania wkładu własnego więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj >>
Uwaga! Środki przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu!

Reasumując:

Planując inwestycję we własne mieszkanie, należy już dzisiaj pomyśleć o gromadzeniu środków przeznaczonych na wkład własny. Niestety, nawet najlepsza zdolność kredytowa, nie pozwoli uniknąć obowiązku posiadania wkładu własnego. Mamy nadzieję, że niniejszy artukuł stanie się pomocny w podejmowaniu Państwa decyzji w przedmiotowej sprawie.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej