Terminy i porządek Zebrań Grup Członkowskich

Szanowni Państwo, uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim nr 22/2017 r. z dnia 05.04.2017 r. ustalono terminy i porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich naszego Banku. Porządek Zebrań:

  1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjecie porządku i Regulaminu obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za 2016 r. w tym z wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
  5. Omówienie spraw, które będą przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta z badania bilansu Banku za 2016 r.
  7. Informacja o postępie prac nad modelem zrzeszenia zintegrowanego z bankiem apeksowym.
  8. Dyskusja, zgłaszanie opinii, postulatów i wniosków pod adresem Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
  9. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy!

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej