Zebrania Grup Członkowskich Banku

Na podstawie § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Międryrzecu Podlaskim Zarząd Banku zwołuje ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH dla członków Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim w nastepujących terminach:

 • Na terenie Gminy Drelów w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w lokalu Oddziału Banku przy pl. Bankowym 2 w Drelowie
 • Na terenie Gminy Komarówka Podlaska w dniu 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w lokalu Oddziału Banku przy ul. Ks. Rudnickiego 3 w Komarówce Podlaskiej
 • Na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:40 w lokalu "Bagietka" przy ul. Piłsudskiego 11 w Międzyrzecu Podlaskim.

Porządek obrad każdego z zebrań:

 1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2014 rok w tym z wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzei za 2014 rok.
 5. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania przedstawicieli.
 6. Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta z badania bilansu Banku za 2014 rok
 7. Dyskusja, zgłaszanie opinii, postulatów i wniosków pod adresem Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd, Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu. Dokumentacja będąca przedmiotem obrad Grupy Członkowskiej jest wyłożona do wglądu w sekretariacie Banku.

Zapraszamy wsrystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej