Zyskaj nawet do 1 706,11 zł ulgi podatkowej za 2018 r.

Klienci Banku, którzy posiadają lub założą do końca bieżącego roku Rachunek oszczędnościowy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) mają możliwość (w zależności od wysokości dokonanej wpłaty na rachunek oraz stawki opodatkowania) uzyskać ulgę podatkową według poniższych zasad:

Im więcej zaoszczędzisz (wpłacisz na IKZE) tym większa kwota ulgi

Na przykład, jeżeli oszczędzający zdecyduje się wpłacić w bieżącym roku łącznie 100 zł, wysokość ulgi (przy stawce podatku dochodowego 18%)  wyniesie 18 zł. O wiele więcej można zyskać przy większych kwotach oszczędności, gdyż przy tej samej stawce opodatkowania, w przypadku sumy rocznej wpłaty w wysokości 5 000 zł, ulga podatkowa wyniesie kwotowo już 900 zł. Należy jednak pamiętać, że maksymalny limit wpłat na rachunek IKZE w 2018 r. wynosi 5 331,60 zł

Wysokość ulgi jest zależna od skali podatkowej obowiązującej dla Oszczędzającego

Ulga podatkowa oznacza zwolnienie z podatku dochodowego obowiązującego oszczędzającego. Wobec powyższego  największe efekty przynosi przy wysokich stawkach opodatkowania. Wpłacając w 2018 r. łącznie maksymalną kwotę 5 331,60 zł można uzyskać zatem następujące maksymalne zwroty:

  • Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 18%: 959,69 zł
  • Przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19%: 1 013,00 zł
  • Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 32%: 1 706,11 zł

To nie wszystko co zyskujesz oszczędzając na Rachunku IKZE!

  • Przede wszystkim odkładasz oszczędności, które będą z pewnością przydatne w okresie następującym po uzyskaniu praw emerytalnych.
  • Środki odłożone na Rachunku IKZE są wysoko oprocentowane (obecnie 2,94% w stosunku rocznym). Oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR1M co gwarantuje realną wartość zmiennego oprocentowania w zależności od warunków rynkowych.
  • Zyski kapitałowe (naliczone odsetki) z tytułu oszczędzania na rachunku IKZE są zwolnione z tzw. "podatku Belki" (w odróżnieniu od lokat oraz innych rachunków oszczędnościowych).
  • Środki na rachunku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak jak w przypadku każdego rachunku oszczędnościowego prowadzonego w Banku, środki zgromadzone na IKZE nie przepadają w przypadku śmierci oszczędzającego, a prawo do ich wypłaty nabywają spadkobiercy lub osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci.

Kiedy otrzymasz ulgę?

Informację o wysokości rocznej wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) podaje się w zeznaniu podatkowym (PIT/0), które za rok 2018 będziesz składać w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Im wcześniej rozliczysz się z fiskusem, tym szybciej otrzymasz zwrot.

Masz więcej pytań lub wątpliwości?

Więcej informacji uzyskasz na tutaj » lub w placówkach Banku, których adresy i dane kontaktowe są dostępne tutaj »

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1647
1 USD3.6649
1 CHF3.6806
1 GBP4.5910
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej