eBankNet

Korzyści

Usługa Bankowości Internetowej eBankNet umożliwia dostęp do rachunków za pośrednictwem Internetu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Bank oferuje usługę w szczególności dla:

 • Klientów indywidualnych posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • Rolników, Przedsiębiorców (Firm) posiadających w Banku rachunek bieżący.

Korzystanie z Systemu eBankNet jest proste i bezpieczne. System ułatwia codzienne zarządzanie rachunkami bez wychodzenia z domu.

Funkcjonalności Systemu eBankNet obejmują między innymi następujące możliwości:

 • monitorowanie aktualnych stanów sald rachunków i dostępnych środków,
 • wykonywanie zleceń płatniczych (przelewów), w tym tzw. szybkich płatności w systemie Express Elixir i Sorbnet,
 • dostęp do historii rachunków,
 • wydruk potwierdzeń zrealizowanych przelewów,
 • definiowanie i automatyczną realizację stałych zleceń,
 • zakładanie lokat (funkcja dostępna dla klientów indywidualnych)
 • znacząco niższe koszty obsługi.

Szczegółowy wykaz funkcji Systemu eBankNet dostępny jest tutaj »

Prezentacja Systemu eBankNet

Film prezentujący nowy system eBankNet na portalu YouTube - zobacz »

Aktywacja dostępu do Systemu

Aby uruchomić usługę eBankNet, wystarczy zgłosić się do Banku (pracownicy działu obsługi Klienta wskazani są w zakładce Kontakt) oraz zawrzeć z Bankiem właściwą umowę (o ile Klient nie posiada już zawaretj umowy ramowej prowadzenia rachunków bankowych) a następnie złożyć wniosek, którego wzór jest dostępny w placówkach Banku lub tutaj »

Zasady bezpieczeństwa

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

 1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie. Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę https://ebank.bsmiedzyrzec.pl/ są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki obok paska z adresem z prawej strony, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to https://ebank.bsmiedzyrzec.pl/. Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.
 2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną. Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych. Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych. W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.
 3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.
 4. Natychmiast wykonać zablokowanie dostępu w przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych. W każdej chwili można samemu usunąć za pomocą Internetu listę haseł jednorazowych w przypadku np. jej zaginięcia lub zniszczenia. Można także zablokować dostęp do swojego loginu poprzez zgłoszenie takiej informacji na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.
 5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu wraz z listą haseł jednorazowych. W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego. Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania samej listy haseł jednorazowych osoba niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu eBankNet bez znajomości loginu i hasła dostępu.
 6. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych).
 7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania.
 8. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję "Wyloguj", a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Kontakt

Centrala Międzyrzec Podlaski
Pracownik obsługi Klienta: Bożena Matyjaszczyk, Grażyna Siejka
ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (83) 371-42-58 wew. 24, e-mail: depozyty@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Drelów
Pracownik obsługi Klienta: Jadwiga Bielecka, Paweł Karasiuk
Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
tel. (83) 372-00-04, e-mail: drelow@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Komarówka Podlaska
Pracownik obsługi Klienta: Anna Butrym
ul. Ks. Rudnickiego 3, 21-311 Komarówka Podlaska
tel. (83) 353-50-16, e-mail: komarowka@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Kąkolewnica
Pracownik obsługi Klienta: Dorota Gałecka
ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
tel./faks (83) 372-27-73, e-mail: kakolewnica@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej