Limity wpłat na IKE oraz IKZE w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2022 r. będą obowiązywać następujące limity wpłat na indywidualnye konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat w 2022 r. wynosi:

1) w przypadku IKE 17 766 zł

2) w przypadku IKZE 7 106,40 zł lub 10 659,60 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe limity zostały równiez opublikowane pod adresem https://www.bsmiedzyrzec.pl/limity-wplat-na-ike-ikze

Więcej informacji na temat rachunków IKE/IKZE dostępnych jest pod adresem https://www.bsmiedzyrzec.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-oszczednosciowe-ike-ikze