Możliwość zamrożenia stawki referencyjnej dla kredytów hipotecznych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim udostępnił możliwść zamrożenia na okres 5 lat stawki referencyjnej kredytu hipotecznego, co oznacza brak zmienności tego oprocentowania (zarówno w górę jak i w dół) w wyżej wmienionym okresie. Wysokość zamrożonej stawki stanowi średni WIBOR3M z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia stosownego wniosku. Rozwiązanie jest kierowane w odniesieniu do kredytów hipotecznych (tj. mieszkaniowego i uniwersalnego kredytu hipotecznego), których kwota pozostała do spłaty wynosi minimum 100 tys. zł a okres pozostały do całkowitej spłaty kredytu hipotecznego wynosi co najmniej 5 lat od daty wniosku.

Powyzsze rozwiązanie obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia do oferty Banku kredytów hipotecznych ze stałą lub okresową stałą stopą oprocentowania.

Klientów zainteresowanych powyższym rozwiązaniem zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania pełnych informacji.