Portal kartowy

KartoSfera 

W celu ułatwienia Państwu dostępu do zarządzania parametrami kart płatniczych, został uruchomiony Portal kartowy (www.kartosfera.pl)

Korzyści dla Klienta

Za pośrednictwem Portalu bez dodatkowych opłat mają Państwo możliwość:

  • sprawdzenia terminów ważności kart
  • aktywowania kart
  • zmianę numeru PIN
  • zmiany limitów transakcyjnych
  • zastrzegania kart (np. w przypadku kradzieży lub zagubienia karty) 
  • wyłączenie funkcji zbliżeniowej karty
  • aktywowania lub dezaktywowania zabezpieczenia 3D secure (tu znajdziesz więcej informacji na temat 3D secure »)

Dostęp do Portalu kartowego

Strona rejestracji (patrz niżej) oraz logowania do Portalu kartowego dostępna jest pod adresem www.kartosfera.pl, przy czym dla wygody Klientów adres został również udostępniony na stronie internetowej Banku pod przyciskiem "Zaloguj się" (patrz rysunek poniżej).

Rejestracja i użytkowanie

Rejestracja i użytkowanie Portalu kartowego są przyjazne i intuicyjne. Podręcznik rejestracji krok po kroku dostępny jest tutaj »

Skrócona instrukcja jest następująca: W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania. Jeżeli logujesz się do portalu po raz pierwszy kliknij na „Zarejestruj się”. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę do rejestracji, gdzie zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL po którego wpisaniu kliknij „Dalej”. Na następnym ekranie zaprezentowany zostanie Twój numer telefonu (w postaci maskowanej), zdefiniowany wcześniej w Banku. Na ten numer telefonu zostanie wysłany SMS z hasłem aktywującym dostęp do portalu. Hasło aktywacyjne ważne jest przez 60 minut od momentu jego otrzymania. Jeżeli w tym czasie nie wykorzystasz hasła, wróć do strony logowania i powtórz proces rejestracji od początku.