Zabezpieczenie 3D-secure

Dzięki zabezpieczeniu 3D-secure, zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd! Mając dowolną kartę płatniczą Visa wydaną przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim możesz wygodnie i bezpiecznie płacić w Internecie na całym świecie! 

Co to jest 3D-secure?

3D-Secure (ang. Three Domain Secure) to standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizację płatniczą Visa International (Verified by Visa ).

Zalety zabezpieczenia 3D-secure

  • Dodatkowe bezpieczeństwo
  • Bezpłatne zabezpieczenie
  • Dzięki szybkiej transakcji, potencjalnie skraca się termin dostarczenia przesyłki

Jak aktywować zabezpieczenie 3D-secure?

  • Etap I - uaktualnienie numeru telefonu w Placówce Banku

Kontakt telefoniczny z Klientem jest niezbędny do wysyłania wiadomości SMS z hasłem jednorazowym niezbędnym do sfinalizowania transakcji internetowej bądź hasła służącego aktywacji usługi na portalu kartowym (o czym będzie mowa poniżej). W przypadku braku pewności, czy Bank posiada Państwa aktualny numer telefonu, prosimy o kontakt z najbliższą Placówką Banku (adresy placówek dostępne są tutaj »).

  • Etap II - rejestracja karty na portalu kartowym
W celu rejestracji karty na Portalu kartowym www.kartosfera.pl należy:

1) Wejść na stronę Portalu kartowego (adres powyżej)

2) Podać numer PESEL

3) Wpisać otrzymane SMS-em hasło do pierwszego zalogowania na Portalu kartowym.

Szczegółowy przewodnik Użytkownika po portalu kartowym "Kartosfera" dostępny jest tutaj »

  • Etap III - dokonywanie transakcji internetowych

Po dokonaniu jednorazowych czynności opisanych w etapach I-II, przy dokonywaniu każdej transakcji płatniczej przez Internet kartą, poza wpisaniem wymaganych informacji z karty płatniczej, Klient zostanie poproszony o wpisanie jednorazowego kodu SMS (autoryzację) otrzymanego na numer telefonu o którym mowa w etapie I.

Limity transakcji internetowych

1) Standardowo (ze względów bezpieczeństwa) z dniem 1 lutego 2015 r. limity transakcji internetowych zostaną wyzerowane automatycznie dla wszystkich posiadaczy kart płatniczych w Banku.

2) Ustalenie limitu transakcji dokonywanych przez Internet będzie możliwe:

  • w placówce Banku
  • za pośrednictwem Infolinii +48 86 215 50 00 (z menu głosowego należy wybrać "Bank BPS" a dalej "zastrzeżenia lub obsługa kart")
Poza wyżej opisanymi funkcjonalnościami Portalu kartowego, za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
  • zmieniać kod PIN karty.
  • zastrzegać kartę.