POŁĄCZENIE BANKÓW

 • Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Banku Spółdzielczego w Konstantynowie zgodnie zdecydowały o połączeniu obydwu Banków. Stosowne uchwały zostały podjęte przez zebrania przedstawicieli w/w banków odpowiednio w dniach 25 kwietnia 2019 r. oraz 28 grudnia 2018 r.

  Połączenie prawne banków nastąpiło w dniu 1 lipca 2019 r. z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powstały w wyniku połączenia bank będzie dalej działał pod nazwą Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim.

  W efekcie połączenia, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim stał się następcą prawnym oraz wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Konstantynowie. Siedzibą Banku jest Międzyrzec Podlaski pod adresem ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Placówka Banku w Konstantynowie jest teraz Oddziałem Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim.

  Dzięki połączeniu banków powstał jeden silny ekonomicznie podmiot finansowy. Proces łączeniowy wpłynie pozytywnie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Banku na lokalnym rynku usług finansowych.

  Pragniemy podkreślić i zapewnić, że łączenie banków nie nakłada na Klientów Banku żadnych dodatkowych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby działania Banku związane z procesem łączeniowym były nieodczuwalne dla dotychczasowych oraz nowych Klientów Banku. Dzięki połączeniu, zwiększeniu ulegnie sieć dotychczasowych placówek Banku a Klienci uzyskają dostęp do szerokiej oferty produktowej.

 • W związku z połączeniem banków Klienci przejęci z Banku Spółdzielczego w Konstantynowie uzyskali możliwość korzystania z nowych produktów i usług. Najważniejsze zalety połączenia to:

  • dostęp do nowych i obecnych placówek Banku (w Międzyrzecu Podlaskim, Drelowie, Komarówce Podlaskiej, Kąkolewnicy i Konstantynowie)
  • dostęp do systemu bankowości internetowej eBankNet lub systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych eCorpoNet, działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • łatwiejszy dostęp do kredytu - dzięki scaleniu funduszy własnych banków, Bank będzie mógł zaspokajać większe potrzeby kredytowe swoich klientów bez konieczności organizowania konsorcjów bankowych
  • kredyty gotówkowe bez poręczycieli - Bank udziela kredytów gotówkowych bez wymogu poręczenia nawet do kwoty 50 tys. zł (w zależności od wyników oceny zdolności kredytowej)
  • atrakcyjnie oprocentowane lokaty internetowe - dostępne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z dostępem do bankowości elektronicznej
  • większy dostęp do atrakcyjnych produktów bankowych - zarówno kredytowych (gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych, w ROR) jak i depozytowych (emerytalne konta oszczędnościowe IKE lub IKZE, lokaty przez internet)
  • możliwość zarządzania kartą płatniczą przez Internet - udostępniliśmy Państwu portal kartowy (https://www.kartosfera.pl) za pośrednictwem którego, mają Państwo możliwość m.in. ustawiania limitów kartowych, aktywizacji kart, zastrzegania kart, itp.
  • dostęp do wpłatomatu - w październiku 2019 r. w placówce w Konstantynowie udostępniliśmy dla klientów Banku nowy bankomat z funkcją wpłatomatu.
  • dostęp do szybkich przelewów - usługa Express Elixir, umożliwia realizację przelewu do innego Banku 24h na dobę 7 dni w tygodniu w przeciągu nawet kilku sekund.
 • Od 15 lipca br., użytkownicy bankowości elektronicznej Oddziału Banku Spółdzielczego w Konstantynowie mogą korzystać z nowego systemu dostępu za pośrednictwem Internetu do swoich rachunków (eBankNet).

  System eBankNet, poza zarządzaniem rachunkami i płatnościami, posiada wiele użytecznych funkcjonalności. Wśród tych funkcjonalności są między innymi następujące możliwości:

  • zakładania lokat internetowych - które w ofercie Banku są wyżej oprocentowane od lokat zakładanych tradycyjnie w placówkach Banku - zobacz więcej na ten temat »
  • realizowania przelewów Express Elixir - tj. natychmiastowych przelewów, które zasilą konto odbiorcy płatności nawet w kilka sekund po wykonaniu zlecenia (nawet jeśli odbiorca posiada konto w innym banku) - zobacz więcej na ten temat »
  • realizowania szybkich płatności PayByNet w sklepach internetowych - dzięki tej funkcjonalności sprzedawca (np. na Allegro) otrzyma zapłatę natychmiast, dzięki czemu może natychmiast wysłać sprzedawany przedmiot kupującemu - zobacz więcej na ten temat »
  • składania wniosków w programach 500+ i 300+ - zaletą tej funkcjonalności jest przede wszystkim wygoda (nie trzeba iść do urzędu, wszystkie formalności można załatwić w domu o dowolnej porze). Ponadto, wnioski za pośrednictwem bankowości internetowej można składać już od lipca, gdy wnioski tradycyjne w urzędach są przyjmowane dopiero od sierpnia - zobacz więcej na ten temat »

  System eBankNet wciąż się rozwija i jest wzbogacany o nowe fikcjonalności. Mamy nadzieję, że te wszystkie korzyści zachęcą Państwa do częstszego korzystania z bankowości elektronicznej.

  Klienci, którzy jeszcze nie korzystają z tej formy kontaktu za Bankiem, mogą w każdej chwili złożyć bezpłatny wniosek o jej udostępnienie. Wystarczy posiadać lub założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący w naszym Banku.

  Prezentację video systemu eBankNet (na youtube) mogą Państwo obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/ukVm_EKkdm0

 • Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim (zwany dalej „Bankiem”) uprzejmie informuje, że w związku z dobrowolnym oraz zgodnym połączeniem z dniem 1 lipca 2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Konstantynowie (Bankiem przyłączanym), członkowie dawnego Banku Spółdzielczego w Konstantynowie z mocy prawa stali się członkami Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, a obowiązującym statutem połączonych banków jest Statut Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim (zwany dalej „Statutem Banku”).

  W związku z powyższym Bank informuje, że zgodnie z § 15 ust. 1  obowiązującego Statutu Banku, wysokość jednego udziału wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), zaś w odniesieniu do ust. 2 tegoż paragrafu, zadeklarowane  udziały w  przypadku  podwyższenia wysokości  jednego udziału  są płatne  przez  członków w  terminie  6 miesięcy od  daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem wykreślenia z rejestru członków określonym w § 10 pkt 2 Statutu Banku.

  W celu uregulowania powyższego zobowiązania bądź określenia się co do dalszego członkostwa w Banku, zapraszamy do osobistego kontaktu z placówką Oddziału Banku w Konstantynowie przy ul. Janowskiej 27. Pracownicy Banku są dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.