Reklamacje

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez Bank usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak wyrażają Państwo niezadowolenie ze świadczonych przez nasz Bank usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań - mogą Państwo złożyć reklamację w najbardziej dogodnym trybie:

1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:
ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski

2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
 253711

3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do udzielenia jak najszybszej odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Okres oczekiwania na odpowiedź Banku nie powinien przekroczyć 30 dni kalendarzowych. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Państwa reklamację, o czym Bank wcześniej poinformuje, może wynieść do 60 dni kalendarzowych.

Zgłaszane przez Państwa reklamacje rozpatrywane będą przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na Państwa adres korespondencyjny. Jednak na życzenie Klienta Bank dopuszcza przesłanie odpowiedzi na wskazany adres elektroniczny.

W przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi udzielonej przez Bank, przysługuje Państwu tryb odwoławczy do:

- Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim
- Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
- Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
- Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Druki do pobrania

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej