APLIKACJA MOBILNA

 • Już teraz możesz zmienić sposób autoryzacji oraz uzyskać dostęp do konta w Banku przy użyciu darmowej aplikacji "BS Międzyrzec mobileNet", której nowe funkcjonalności opisane są w zakładce "Funkcjonalności aplikacji mobilnej". Jak to zrobić? Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku opisaną poniżej:

  • KROK 1: Odszukaj i pobierz aplikację "BS Międzyrzec mobileNet" w sklepie Google Play (dla Android w wersji 6.0 lub nowszej) lub App Store (dla systemu IOS) - w przypadku użytkowników dotychczasowej aplikacji autoryzacyjnej, wystarczy aktualizacji aplikacji:

  • KROK 2: Zainstaluj aplikację "BS Międzyrzec mobileNet" na swoim urządzeniu mobilnym (np. smarfonie lub tablecie):

  • KROK 3: Uzyskaj 11-cyfrowy kod parowania aplikacji mobilnej z Twoim kontem w systemie eBankNet. W tym celu:
   • zaloguj się do bankowości elektronicznej i przejdź do zakładki (kafelka) "Mój profil":

   • w zakładce "Mój profil" wybierz z menu pozycję "Aplikacja mobilna":

   • po przejściu do strony "Aplikacja mobilna", należy kliknąć przycisk "Aktywuj aplikację mobilną przez SMS":

   • Aktywację należy zautoryzować kodem SMS (na dotychczasowych zasadach):

   • po dokonaniu autoryzacji, wyświetli się potwierdzenie wysłania 11-cyfrowego kodu parowania:

   • Użytkownik otrzymuje SMS z kodem na nr telefonu wskazany do otrzymywania kodów SMS. Zaleca się spisanie kodu parowania na papierze a następnie przejście do kolejnego kroku.
  • KROK 4: Parowanie aplikacji mobilnej z Twoim kontem w systemie eBankNet. W tym celu:
   • otwórz aplikację mobilną na smarfonie lub tablecie, wybierz przycisk "Rozpocznij":

   • wprowadź otrzymany 11-cyfrowy kod parowania a następnie potwierdź klikając "Dalej":

   • Wprowadź Twój login użytkownika do systemu eBankNet oraz potwierdź klikając "Dalej":

   • Ustal, wprowadź i potwierdź poprzez ponowne wprowadzenie (oraz zapamiętaj) kod PIN (minimum 6 cyfr) służący do logowania do aplikacji (oraz autoryzowania operacji dokonywanych w aplikacji), po czym kliknij "Dalej":

   • W kolejnym kroku, alternatywnie do logowania przy użyciu kodu PIN, istnieje możliwość ustalenia wzoru odcisku palca (w przypadku jeśli urządzenie mobilne posiada odpowiedni czytnik). W przypadku ustalenia odcisku, użytkownik będzie mógł logować się do aplikacji kodem PIN lub odciskiem palca (w zależności od preferencji). Pominięcie tego kroku nie przekreśla możliwości późniejszego ustalenia wzorca odcisku palca.

   • Ostatnim krokiem procedury parowania, jest ustalenie nazwy tworzonego profilu (w aplikacji można tworzyć kilka profili do dokonywania autoryzacji na różnych kontach, np. w przypadku posiadania pełnomocnictwa do konta innego posiadacza rachunku).

   W razie konieczności obejrzyj film instruktażowy dostepny tutaj »

   Po zakończeniu procedury parowania, urządzenie mobilne jest gotowe do użycia. W panelu użytkownika systemu eBankNet, w zakładce "Mój profil"/"Aplikacja mobilna" zapisana zostaje informacja o sparowanym urządzeniu mobilnym. W tym miejscu, w dowolnym czasie można dokonać rozparowania urządzenia (np. w przypadku jego sprzedaży, zagubienia, kradzieży, itp.). Usunięcie urządzenia powoduje jego rozparowanie oraz przywrócenie autoryzacji przy użyciu kodów SMS. W przypadku usunięcia urządzenia, można je (lub inne urządzenie) ponownie sparować.

   Instrukcja stosowania aplikacji mobilnej do autoryzacji, została opisana w zakładce "Dokonywanie autoryzacji przy użyciu aplikacji mobilnej".

 • Funkcje aplikacji mobilnej:

  • wykonywanie przelewów krajowych i własnych,
  • wyświetlanie historii i szczegółów operacji,
  • wyświetlanie szczegółów każdej autoryzowanej operacji (m.in. kwoty operacji, danych odbiorcy przelewu),
  • prezentowanie stanu oraz szczegółów operacji historycznych,
  • autoryzacja operacji w bankowości internetowej eBankNet,
  • tworzenie odrębnych profili aplikacji dla loginów posiadanych w Banku,
  • możliwość personalizacji ustawień aplikacji,
  • prezentowanie rachunków, kart, lokat i kredytów klienta.
 • Prawidłowo sparowane urządzenie mobilne umożliwia autoryzowanie wszystkich operacji i czynności dokonywanych w systemie eBankNet (np. II etapu logowania, wykonywania transakcji płatniczych, definiowania przelewów, itp.).

  W przypadku zainicjowania w systemie eBankNet dowolnej operacji wymagającej autoryzacji, automatycznie wyświetli się komunikat o treści: Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej (10:00). Na dokonanie autoryzacji, użytkownik ma 10 minut.

  W tym samym czasie (w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia) powinno być słyszalne powiadomienie dźwiękowe (sygnał np. jak przy otrzymaniu SMS) oraz powiadomienie wizualne o oczekującej autoryzacji (przykład poniżej):

  Dotknięcie palcem powiadomienia, spowoduje otwarcie aplikacji (w przypadku braku komunikatu, należy otworzyć aplikację z miejsca, w którym została umiejscowiona ikonka na pulpicie telefonu (ikonka przestawia logo Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim). Po uruchomieniu aplikacji, należy się zalogować przy użyciu kodu PIN lub odcisku palca. Logowanie przy użyciu odcisku wymaga uprzedniego wyboru "Zaloguj się przy pomocy odcisku palca". Logowanie przy użyciu kodu PIN wymaga jego wprowadzenia i potwierdzenia przyciskiem "Dalej".

  Logowanie przy użyciu odcisku palca, wymaga przyłożenia palca do czujnika po wyświetleniu się komunikatu jak poniżej. W przypadku niepowodzenia (np. na skutek zanieczyszczenia palca), można powrócić do logowania kodem PIN, klikając "anuluj" jak na poniższym obrazku.

  Po zalogowaniu wyświetlą się szczegóły operacji (w zależności od jej rodzaju). W przypadku niezgodności, należy odrzucić autoryzację wciskając czerwony przycisk "Odrzuć". W przypadku zgodności i akceptacji operacji, w celu jej autoryzacji (potwierdzenia) należy wcisnąć zielony przycisk "Potwierdź".

  W przypadku pomyślnej autoryzacji, na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat o treści "Operacja została zautoryzowana pomyślnie", a w systemie eBankNet nastąpi automatyczne przekierowanie do strony potwierdzenia wykonania operacji. Dostęp do ostatnio wykonanych autoryzacji, umożliwia przeglądanie ich szczegółów.