• Aktualności
  • Zaktualizuj dane osobowe w bankowości internetowej lub w placówce Banku

Zaktualizuj dane osobowe w bankowości internetowej lub w placówce Banku

06-06-2024
Twoje dane osobowe uległy zmianie? Możesz je zaktualizować w prosty sposób w bankowości internetowej! Aktualizacji możesz dokonać w zakresie:
  • dokumentu tożsamości
  • adresu zamieszkania (oznaczonego w bankowości internetowej jako adres zameldowania)
  • adresu do korespondencji
  • adresu e-mail (tj. adresu poczty elektronicznej)

W szczególności prosimy o aktualizację (w przypadku zmiany) serii, numeru oraz terminu ważności dokumentu tożsamości. Co do zasady, dowód osobisty posiada ważność 10 lat. Bywa jednak, że wnioskujesz o nowy dowód osobisty wcześniej, np. w przypadku jego utraty (np. na skutek zagubienia lub kradzieży). We wszystkich powyższych sytuacjach, powodujących zmianę serii, numeru oraz terminu ważności dowodu osobistego, gorąco Cię prosimy o poinformowanie nas o tej zmianie. Możesz tego dokonać wygodnie w bankowości internetowej eBankNet (kafelek "Mój profil" pozycja Menu "Dane") lub osobiście w dowolnej placówce naszego Banku (w Międzyrzecu Podlaskim, Drelowie, Komarówce Podlaskiej, Kąkolewnicy lub Konstantynowie).

Dlaczego jest to ważne?

  • przepisy krajowe (w szczególności w zakresie ochrony środków gromadzonych na rachunkach Klienta prowadzonych w Banku w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) kładą na nas szczególny nacisk na bieżące monitorowanie aktualniści danych osobowych deponentów;
  • brak informacji o aktualnym dokumencie tożsamości, może spowodować ograniczenie możliwości uzyskania przez Ciebie kredytu lub wypłaty gotówkowej środków z Twojego konta w placówce Banku.

Wobec powyższego, sprawdź aktualność swoich danych osobowych, oraz w razie konieczności podejmij działanie! Z góry Ci za to dziękujemy!

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

 

Znajdziesz nas też tutaj