Zastrzeżenie kart

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie pod Infolinią Grupy BPS tel.:+48 86 215 50 50
  • przez Internet za pośrednictwem Portalu Kartowego - www.kartosfera.pl
  • telefonicznie pod ogólnopolskim nr tel. 828 828 828
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.