• Okresowo-stała stopa procentowa

Kredyt hipoteczny z okresowo-stałą stopą procentową

Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu hipotecznego (tj. kredytu mieszkaniowego lub uniwersalnego kredytu hipotecznego) nie zmieni się przez 5 lat (bez względu na wysokość WIBOR), rozważ zmianę formuły oprocenotwania na okresowo-stałą stopę procentową.

Formuła okresowo-stałej stopy procentowej, oznacza stałe (niezmienne) oprocentowanie kredytu w okresie 5 lat, po upływie którego kredyt będzie oprocentowany:

  • według zmiennej stopy procentowej (jako suma WIBOR i marży Banku),
  • z utrzymaną formułą oprocentowania okresowo-stałego z nową stałą stopą procentową na okres kolejnych 5 lat - jeżeli złożysz wniosek, który uzyska akceptację Banku oraz podpiszesz aneks.
Pamiętaj!

O ile w okresie obowiązywania zmiennej formuły oprocentowania masz możliwość zmiany z formułę okresowo-stałą, o tyle nie ma takiej możliwości w przeciwnym kierunku (tj. zmiany formuły oprocentowania okresowo-stałego w trakcie trwania 5-letniego okresu jej obowiązywania na formułę zmienną).

Masz już kredyt hipoteczny i chcsz zmienić zasady jego oprocentowania?

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny oprocentowany zminną stopą procentową (bez względu na datę zawarcia umowy) również możesz zmienić formułę oprocentowania na okresowo-stałą stopę procentową, przez co zmniejszasz ryzyko zmienności stopy procentowej przez okres 5 lat.

W przypadku zmiany, zaoferowana przez Bank stopa stała będzie obowiązywać w okresie 5 lat, po czym automatycznie powróci oprocentowanie zmienne z wykorzystaniem WIBOR. Wtedy możesz ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie z wykorzystaniem stałej stopy na nowych warunkach na kolejne 5 lat. 

Wystarczy, że podpiszesz aneks do swojej umowy w oddziale Banku, bez żadnych dodatkowych opłat.

Warunki zmiany formuły oprocentowania (zmienne na okresowo-stałe).
  • złożenie stosownego wniosku (wzór poniżej w sekcji "przydatne informacje")
  • terminowa obsługa kredytu
  • minimum 5 lat do końcowego okresu spłaty kredytu (od daty aneksu)
  • bieżąca zdolność kredytowa kredytobiorcy.
Znajdziesz nas też tutaj