• Reklamacje

Reklamacje

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez Bank usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak wyrażają Państwo niezadowolenie ze świadczonych przez nasz Bank usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań - mogą Państwo złożyć reklamację w najbardziej dogodnym trybie:

1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:
ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski

2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do udzielenia jak najszybszej odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Okres oczekiwania na odpowiedź Banku nie powinien przekroczyć 15  dni roboczych od daty jej otrzymania (dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej) lub 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania (dla pozostałych reklamacji). W przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Państwa reklamację, o czym Bank wcześniej poinformuje, może wynieść odpowiednio do 35 dni roboczych (w przypadku reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej) lub do 60 dni kalendarzowych (w przypadku pozostałych reklamacji).

Zgłaszane przez Państwa reklamacje rozpatrywane będą przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na Państwa adres korespondencyjny. Jednak na życzenie Klienta Bank dopuszcza przesłanie odpowiedzi na wskazany adres elektroniczny.

W przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi udzielonej przez Bank, przysługuje Państwu tryb odwoławczy do:

- Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim
- Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
- Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
- Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Druki do pobrania

Znajdziesz nas też tutaj