• Limity wpłat na IKE/IKZE

Roczne limity wpłat na IKE oraz IKZE

Lata
Limity wpłat na IKE
Limity wpłat na IKZE
Limity wpłat na IKZE
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność1)
2024 23 472,00 zł 9 388,80 zł 14 083,20
2023 20 805,00 zł 8 322,00 zł 12 483,00
2022 17 766,00 zł 7 106,40 zł 10 659,60 zł
2021 15 777,00 zł 6 310,80 zł 9 466,20 zł
2020 15 681,00 zł 6 272,40 zł -
2019 14 295,00 zł 5 718,00 zł -
2018 13 329,00 zł 5 331,60 zł -
2017 12 789,00 zł 5 115,60 zł -

1) w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

Dane historyczne:

Informacje dotyczące oferty rachunków IKE i IKZE dostępne są tutaj »

Znajdziesz nas też tutaj