• Zwrot kosztów kredytu

Informacja dla konsumentów o możliwości zwrotu części kosztów kredytu

Informujemy, że w przypadku całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej zawartej z konsumentem, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim dokonuje zwrotu kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego lub hipotecznego w związku z jego przedterminową spłatą.

Możliwość zwrotu kosztów kredytu dotyczy umów:

  • o kredyty konsumenckie (z wyjątkiem kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym), w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.,
  • o kredyty hipoteczne, w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zawartych od dnia 22 lipca 2017 r.,

które zostały całkowicie spłacone przed terminem określonym w umowie kredytowej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku, sygn. C-383/18 w przypadku kredytów konsumenckich spłaconych przed dniem 11.09.2019 roku rozliczenie kosztów kredytu będzie realizowane na podstawie wniosku Klienta. Dla kredytów spłaconych po dniu 11.09.2019 roku zwrot odbywa się z inicjatywy Banku. W odniesieniu do kredytów hipotecznych (nieobjetych w/w wyrokiem) rozliczenie na podstawie wniosku Klienta dotyczy kredytów spłaconych przed dniem 01.09.2022 r., zaś w przypadku całkowitej spłaty kredytu po tej dacie zwrot odbywa się z inicjatywy Banku. Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa).

Wniosek o zwrot części kosztów kredytu może być złożony w formie:
• pisemnej – osobiście w dowolnej placówce Banku albo korespondencyjnie na adres placówki Banku (adresy placówek dostęne są tutaj »),
• ustnej – telefonicznie lub osobiście podczas wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku,
• elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wniosku w formie ustnej, Bank wymaga pisemnego potwierdzenia zgłoszenia, o czym poinformuje Kredytobiorcę.

Jeżeli umowa kredytowa została zawarta z kilkoma Kredytobiorcami, to wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców. Wniosek o zwrot części kosztów kredytu może zostać złożony na formularzu Banku, który dostępny jest w placówkach Banku prowadzących obsługę Klientów oraz pod niniejszym linkiem.

Znajdziesz nas też tutaj