• PSD2

PSD2

Świat nieustannie się zmienia. Rozwój nowych technologii powoduje zmianę naszych przyzwyczajeń i zachowań. Internet staje się strefą w której załatwiamy coraz więcej spraw. Jest to niewątpliwie bardzo wygodne, jednak stwarza również nowe zagrożenia, których do tej pory nie znaliśmy lub nie byliśmy wystarczająco świadomi o ich istnieniu. Przede wszystkim zagrożeniem jest jest  potencjalna możliwość dostępu do naszych danych osób nieuprawnionych. Aby temu zapobiegać, wszelkiego rodzaju dostawcy usług za pośrednictwem Internetu stosują rożnego rodzaju zabezpieczenia. Ponieważ zwiększa się zaawansowanie nowych technologi w ślad za tym musi iść również wzrost zaawansowania tych zabezpieczeń oraz wzrost świadomości nas użytkowników by jeszcze skuteczniej zapobiegać ewentualnym nieprzyjaznym działaniom osób trzecich. Uregulowania w tym zakresie wprowadziła unijna dyrektywa PSD2 (Dyrektywa 2015/2366 - w sprawie usług płatniczych). Dlatego Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim uwzględnia ją  w swoich regulacjach.

Powód wprowadzenia PSD2
Dyrektywa PSD2 stanowi podstawę do wprowadzenia jednolitego rynku płatności w krajach Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że PSD2 jest rozszerzeniem dotychczas obowiązującej regulacji – tj. dyrektywy 2007/64/WE – czyli PSD1, którą PSD2 w całości zastępuje. Przy tak szybkich zmianach na rynku usług płatniczych i technologii poprzednie zapisy (PSD1) nie były wystarczające.

Reasumując, dyrektywa PSD2, oprócz nowych zasad dotyczących ochrony i bezpieczeństwa, wprowadza także nowy rodzaj dostawców usług płatniczych i nowe transakcje płatnicze, zwiększa również prawa i bezpieczeństwo konsumenta (np. w przypadku utraty karty płatniczej).

Zmiany, jakie w związku z PSD2 Bank wdrożył:

 1. Zmiana opcji kosztowych w przelewach zagranicznych - oznaczająca zmianę odbiorców, do których możesz zrobić przelew z opcją kosztów OUR  (Ty pokrywasz wszystkie koszty przelewu), wyłącznie na tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast przelew z opcją SHA (Ty i Twój odbiorca pokrywacie koszty przelewu) tylko do banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym).
 2. Skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczych - z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych, w którym rozpatrzymy reklamację. Jeśli sprawa będzie skomplikowana i Bank będzie potrzebować na nią więcej czasu, Bank Cię o tym poinformuje. Jednak ostatecznie reklamacja będzie rozpatrzona w maksymalnym okresie 35 dni roboczych.
 3. Zwiększenie odpowiedzialności Banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze - Jeśli zgubisz kartę, telefon lub inne urządzenie, którym płacisz, zgłoś to jak najszybciej do Banku. To ważne, ponieważ możesz odpowiadać za wykonane transakcje do 50 euro (do tej pory 150 euro). Niezależnie od tego czy jest to transakcja zbliżeniowa, czy inna.
 4. Zwiększenie kontroli obciążeń kartowych - np. jeśli rezerwujesz pokoje hotelowe, wynajmujesz samochód lub skuter, zdarza się, że dokładna kwota Twojej transakcji nie jest znana z góry. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniającymi ustawę o usługach płatniczych, wdrażającej PSD2, odbiorca płatności będzie mógł zablokować środki na Twojej karcie, dopiero po tym, jak zatwierdzisz dokładną kwotę transakcji.
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji płatniczych - w rozwijaniu bankowości elektronicznej jest to na Banku priorytet. Bank podejmie działania mające na celu jeszcze lepsze zabezpieczenia Twoich płatności. Będziesz też informowany o wszystkich incydentach, mających wpływ na bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.
 6. Zmiany w zasadach autoryzacji - Bank promuje bezpieczne formy potwierdzania transakcji, przede wszystkim w postaci haseł SMS a od niedawna również w formie autoryzacji mobilnej. Wycofano możliwość autoryzacji przy użyciu list haseł jednorazowych.
 7. Nowe transakcje płatnicze - jeżeli posiadasz kilka rachunków w różnych bankach, będziesz mógł przeglądać informacje na temat tych rachunków w jednym miejscu – za pośrednictwem dostawcy usług (ang. Third Party Provider (ang. TPP). Taki podgląd ułatwi i uprzyjemni zarządzanie budżetem domowym. TPP będą mogły zostać wszystkie banki lub firmy, które uzyskają odpowiednią licencję na nowe typy usługi płatniczych, takich jak:
  • AIS (ang. Account Information Service) - dostęp do informacji o Twoich rachunkach płatniczych, w różnych bankach.
  • PIS (ang. Payment Initiation Service) - inicjacja płatności przez dostawcę usług, bezpośrednio z Twojego rachunku.
  • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) - dzięki tej usłudze dostawca usług sprawdzi, czy masz wystarczające środki na rachunku bankowym, aby przeprowadzić daną transakcję.

Przydatne informacje

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bsmiedzyrzec.pl.

Raporty dostępności usług

Raporty dostępności API PSD2 oraz bankowości internetowej

Znajdziesz nas też tutaj