• Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, zgodnie z przyjętą "Polityką  Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim", stanowiącą zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Znajdziesz nas też tutaj