• Aktualności
  • Zmiany w Taryfach opłat i prowizji bankowych

Zmiany w Taryfach opłat i prowizji bankowych

28-11-2022

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ulegną zmianie niektóre stawki opłat i prowizji określone w:

1) Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych
2) Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych

Zakres zmian dotyczy głównie opłat za dokumenty wydawane na wniosek/ żądanie klienta (tj. zaświadczenia, opinie, dodatkowe wydruki operacji, itp.).

Szczegółowe zmiany określają poniżej zamieszczone informacje:

dotyczące klientów indywidualnych w zakresie:
dotyczące klientów instytucjonalnych w zakresie:

Poniżej prezentujemy Taryfy opłat i prowizji z uwzględnieniem zmian. Zmienione pozycje opłat i prowizji zostały wyróżnione żółtym podświetleniem:

Zmiany wejdą w życie:

1) od dnia 01.02.2023 r. – w przypadku zmian stawek opłat i prowizji dotyczących rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych lub terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych dla klientów indywidualnych na podstawie umów zawartych (aneksowanych) przed dniem 01.12.2022 r.;

2) od dnia 01.01.2023 r. – w przypadku zmian stawek opłat i prowizji dotyczących:

a) rachunków bieżących lub pomocniczych prowadzonych dla klientów instytucjonalnych na podstawie umów zawartych (aneksowanych) przed dniem 01.12.2022 r.;
b) kredytów lub gwarancji udzielonych zarówno klientom indywidualnym jak i klientom instytucjonalnym na podstawie umów zawartych (aneksowanych) przed dniem 01.12.2022 r.;

3) od dnia 01.12.2022 r. – w pozostałych przypadkach.

W związku z przedmiotowymi zmianami, zmianie ulegają rownież Dokumenty dotyczące opłat z tytułu usług związanych z niżej wymienionymi rachunkami płatniczymi:
Znajdziesz nas też tutaj