WŁADZE BANKU

 • Zarząd

  • Wiesław Kozaczuk - Prezes Zarządu
  • Beata Magdalena Pociecha - Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Stefaniuk - Wiceprezes Zarządu
 • Rada Nadzorcza

  • Andrzej Chodźko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Karol Michaluk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Anna Firsiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Zenon Chwedoruk - Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Eljaszuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Filipiuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Józef Okliński - Członek Rady Nadzorczej
  • Beata Paluch - Członek Rady Nadzorczej
  • Zygmunt Szabaciuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Weremczuk - Członek Rady Nadzorczej
 • Kierownicy Oddziałów

  • Daniel Gmur - Kierownik Oddziału w Drelowie
  • Kinga Kuzko - Kierownik Oddziału w Komarówce Podlaskiej
 • Kierownicy Wydziałów

  • Anna Kawęcka - Kierownik Wydziału Kredytowego
  • Katarzyna Mikołajczuk - Kierownik Wydziału Oszczędności
  • Anna Kot - Kierownik Wydziału Skarbcowo-Kasowego
  • Ewa Kowalczyk - Główny Księgowy
Znajdziesz nas też tutaj