WŁADZE BANKU

  • Wiesław Kozaczuk - Prezes Zarządu
  • Teresa Skwara - Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Stefaniuk - Wiceprezes Zarządu
  • Andrzej Chodźko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Karol Michaluk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Paweł Weremczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jan Pawelec - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Zaniewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Filipiuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Józef Okliński - Członek Rady Nadzorczej
  • Zygmunt Szabaciuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Eljaszuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Anna Firsiuk - Członek Rady Nadzorczej
  • Beata Pociecha - Członek Rady Nadzorczej
  • Wanda Matejek - Kierownik Oddziału w Drelowie
  • Kinga Kuzko - Kierownik Oddziału w Komarówce Podlaskiej
  • Tomasz Matejek - Kierownik Oddziału w Konstantynowie
  • Anna Kawęcka - Kierownik Wydziału Kredytowego
  • Katarzyna Mikołajczuk - Kierownik Wydziału Oszczędności
  • Anna Kot - Kierownik Wydziału Skarbcowo-Kasowego
  • Ewa Kowalczyk - Główny Księgowy