• Bezpieczny kredyt 2%
  #Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe

  Bezpieczny kredyt 2%

  Pomożemy Ci spełnić marzenia o Twoim pierwszym mieszkaniu!

  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości. Dowiedz się więcej poniżej lub bezpośrednio w placówkach naszego Banku!

   

  Dlaczego warto?

  Kwota kredytu do 600 tys. zł
  Okres kredytowania nawet do 30 lat
  RRSO 4,47% z dopłatą do rat
  Stałe raty kredytu z dopłatą do 10 lat
  Kredyt na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny
  Atrakcyjne oprocentowanie

  Przydatne informacje

  Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
   posiadają zdolność kredytową.
  Zasady Bezpiecznego Kredytu
  • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
   • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
   • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
   • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
   • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
  • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
   • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
    • 500 tys. zł,
    • a 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
   • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
    • 600 tys. zł
    • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu
  • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
  • Formuła oprocentowania kredytu:
   • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
   • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
  • System spłaty rat:
   • w okresie dopłat raty są malejące,
   • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
  Zasady ustalania dopłat
  • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
  • Dopłata obniża kwotę raty,
  • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

   D=Ks*((W-2%))/12
   gdzie:
   D –     kwota dopłaty,
   Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
   W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
  • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
  • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
  Podstawa prawna

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

  Oprocentowanie i opłaty
  Oprocentowanie:
  • w pierwszym 5-letnim okresie kredytowania (do 60 miesięcy) stałe obecnie 7,14% w skali roku (z uwzględnieniem dopłaty 2% w skali roku)
  • w drugim 5-letnim okresie kredytowania (od 61 do 120 miesięcy), w przypadku:
   • spełniania warunków dopłat: stałe według obowiązującej wysokości w ofercie Banku - obecnie od 7,75% do 8,25% w skali roku (z uwzględnieniem dopłaty od 2,61% do 3,11% w skali roku)
   • braku spełniania warunków dopłat:
    • zmienne od 8,90% do 9,40% w skali roku (tj. WIBOR3M, obecnie 6,90% plus indywidualnie ustalona marża Banku od 2 do 2,5 pp. (w zależności od udziału własnego i okresu kredytowania), lub
    • stałe według oferty Banku w dniu rozpoczęcia okresu (obecnie od 8,50% do 9,00% w skali roku)
  • po upływie 10 lat, tj. od 121 miesiąca okresu kredytowania:
    • zmienne od 8,90% do 9,40% w skali roku (tj. WIBOR3M, obecnie 6,90% plus indywidualnie ustalona marża Banku od 2 do 2,5 pp. (w zależności od udziału własnego i okresu kredytowania), lub
    • stałe według oferty Banku w dniu rozpoczęcia okresu (obecnie od 7,75% do 8,25% w skali roku)
  Opłaty i prowizje:
  RRSO

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,47% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 367.000,00 zł, okres kredytowania: 270 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: I okres 60-cio miesięczny - stałe 7,14% w stosunku rocznym (odpowiadające wysokości aktualnego wskaźnika BGK), II letni 60-cio miesięczny - stałe  8,00% w stosunku rocznym (stopa bazowa banku + marża 2,25 p. p.), a następnie po upływie okresu 120 miesięcy oprocentowanie zmienne 9,15% w skali roku – wyliczone jako suma WIBOR 3M: 6,90% i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,25%, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w I okresie 60-cio miesięcznym płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2.052,41 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1.571,98 zł), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w II okresie 60-cio miesięcznym płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2.075,77 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1.222,65 zł), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa po upływie okresu dopłat (120 miesięcy) wynosi 2.293,56 zł, łączna liczba rat: 270. Całkowity koszt kredytu 363.870,08 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 354.179,08 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 147.067,85 zł); opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200,00 zł; prowizja  za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7.340,00 zł; koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 1.350,00 zł; koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł;  zgoda Banku na wykreślenie hipoteki 20,00 zł; opłata sądowa od wniosku o wykreślenie hipoteki 100,00 zł; opłata za inspekcję na terenie inwestycji 100,00 zł; ubezpieczenie majątkowe nieruchomości 362,00 zł.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 730.870,08 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 147.067,85 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 31 lipca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Przydatne dokumenty
  Wniosek i oświadczenia
  Druki uzupełniające
  Informacje dla Wnioskodawcy:
  Notowania WIBOR

  Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godz. 11:00 w dni robocze, przez Administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl

  Zmiana warunków kredytowania:
  Pozostałe informacje

  ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski

  tel. (83) 371-42-58 (numery wewnętrzne):

  • konta osobiste: 123 (sala obsługi), 124 (I piętro)
  • rachunki bieżące: 119
  • kredyty: 120 (sala obsługi), 113 (I piętro)
  • księgowość: 117
  • sekretariat: 111
  • obsługa kasowa: 118
  • straż bankowa: 112

  tel. bankowość elektroniczna: (83) 371-55-79

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  ePUAP: bsmiedzyrzec

  Godziny otwarcia (Placówka przy ul. Warszawskiej 22)

  pon-pią - 7:30-16:00
  Placówka jest otwarta również w jedną wybraną sobotę każdego miesiąca w godz. 7:30-13:00 (dowiedz się więcej »)

  Punkt Kasowy nr 1
  ul. Wyszyńskiego 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel. (83) 371-73-68
  godziny otwarcia: pon - 8:10-15:50, wto-pią - 7:10-14:50

  Punkt Kasowy nr 2
  ul. Partyzantów 59D, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel. (83) 371-75-83
  godziny otwarcia: pon-pią - 7:30-15:15

  Oddział Drelów

  Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
  tel. (83) 372-00-05, 372-00-04
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Komarówka Podlaska

  ul. Ks. Rudnickiego 3, 21-311 Komarówka Podlaska
  tel. (83) 353-50-16, 353-56-29
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Kąkolewnica

  ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
  tel. (83) 372-27-73
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Konstantynów

  ul. Janowska 27, 21-543 Konstantynów
  tel. (83) 341-50-15
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Znajdziesz nas też tutaj